ebla gestió documental

Fem 10 anys!

CatalàEspañol -

Control de documents

Des de l’any 2005 ASSESSOREM i FORMEM

en els processos de creació i control de documents de qualsevol organització

QUALITAT DOCUMENTAL

SER EFICAÇ, SER EFICIENT, MINIMITZAR RISCOS, COMPLIR AMB ELS REQUISITS, GESTIONAR EL CONEIXEMENT

 

QUALITAT DOCUMENTAL

SER EFICAÇ, SER EFICIENT, MINIMITZAR RISCOS, COMPLIR AMB ELS REQUISITS, GESTIONAR EL CONEIXEMENT

EBLA GESTIÓ DOCUMENTAL. CONSULTORIA. CONTROL DE DOCUMENTS. GESTIÓ DE DOCUMENTS

Descarregar carta de serveis

Planificació estratègica en gestió de documents

 

· Definim les línies d’actuació corporatives en matèria de gestió de documents a partir dels requisits que estableix la norma ISO 30301. Aquest treball va generalment acompanyat d’una anàlisi prèvia per avaluar el context extern i intern de l’organització i determinar els riscos i oportunitats que necessiten tractament.


> Sessió de treball d’enfocament "Com elaborar un pla de gestió o control de documents per a la seva empresa".

 

 Auditories documentals

 

· Verifiquem si els documents que evidencien les activitats de l’organització es creen i es mantenen complint els requisits establerts per les normes de gestió i les bones pràctiques.


· Realitzem auditories internes de compliment de la norma ISO 30301.

 

 

Compliment dels requisits de control de documents i de registres dels sistemes de gestió

 

· Elaborem o revisem els procediments de control de documents i registres dels sistemes de gestió ISO.

 

· Adaptem els procediments de control de documents i registres dels sistemes de gestió ISO als nous requisits d'"informació documentada".

 

> Sessió de treball d’enfocament "Com garantir el compliment dels requeriments de control de documents i registres en els sistemes de gestió ISO".

 

Més informació a la nostra Web temàtica www.informaciondocumentada.es

 

 Disseny dels processos de creació i control de documents i dels instruments relacionats

 

· Definim els processos i controls de gestió de documents.


· Elaborem els procediments operatius de control de documents.


· Dissenyem esquemes de classificació, calendaris de conservació i taules d’accés i seguretat per als documents.


· Definim models i esquemes de metadades per a la gestió dels documents electrònics.

ISO 30300 de sistemes de gestió per a documents

 

· Dissenyem i implementem sistemes de gestió per a documents segons la norma ISO 30301.

 

· Integrem sistemes de gestió per a documents segons la norma ISO 30301 amb d’altres sistemes de gestió ISO de l’organització.

 

Més informació al nostre blog temàtic www.iso30300.es

 

Data de creació: 2005

Data última actualització: novembre de 2013

Formem part del grup ebla.cat

ebla gestió documental - Tel. (+34) 977 222 980 - info@eblagestiodocumental.cat                                                                                                                  Avisos Legals