ebla gestió documental

CONSULTORIA ESPECIALITZADA EN ESTRATÈGIES I PLANS
DE GESTIÓ DOCUMENTAL I PRESERVACIÓ DIGITAL

EBLA GESTIÓ DOCUMENTAL

Ebla Gestió Documental és un projecte professional que té com a propòsit oferir coneixement expert en l’àmbit de la gestió dels documents i la informació (“records and information management”).

    Aportem la nostra experiència, amb una trajectòria com a consultors de més de 10 anys, perquè organitzacions de tot tipus puguin mantenir adequadament evidències de les seves activitats i complir amb els requisits (legals, dels sistemes de gestió, de les parts interessades…), abordar la gestió dels riscos associats amb el control dels documents i millorar els seus processos de negoci.

    Entenem la gestió documental com un aspecte cabdal de la gestió per processos. Per això, treballem buscant sempre la integració de les tres vessants implicades en una gestió eficaç dels documents i les evidències electròniques, partint dels processos de negoci de l’organització:

    • Estratègies de gestió de la informació (models i polítiques de gestió documental, compliment dels requisits de la informació documentada en els sistemes de gestió…).
    • Control dels documents (creació i captura dels documents, classificació, control de l’accés, ús i reutilització, conservació i disposició…).
    • Entorn tecnològic (requisits funcionals de les aplicacions de negoci i de gestió documental, esquemes de metadades…).