PROJECTES

Clients i projectes destacats

Diverses empreses, entitats i administracions públiques confien en ebla Gestió Documental per desenvolupar els seus projectes de millora en l’àmbit de la gestió dels documents i la informació. La seva satisfacció és la prova del nostre compromís amb un enfocament global i independent, i de la transparència i professionalitat de les nostres actuacions.

 > Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (Hospital N. S. de Meritxell): directrius per a la creació i gestió dels documents clínics de suport en un entorn electrònic (SharePoint).

> Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC): escenaris de desenvolupament i estructura del sistema de gestió de documents del servei de tramitació d’expedients de vehicles.

> Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR): model de gestió documental i pla de treball per a la implementació del sistema de gestió de documents.

> Kymos Pharma Services: auditoria sobre el control dels documents i els circuits documentals dels processos tècnics.

> Fundació URV–Centre de Formació Permanent: informe d’accions de millora del sistema de gestió de documents.

> Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA): model estratègic de la informació documentada i pla de desenvolupament.

> Picking Farma: auditoria sobre el control dels documents i els registres del sistema de gestió de la qualitat.

> Projectes i Gestió de Serveis Socials (Progess): revisió del procediment de control de documents i registres del sistema de gestió de la qualitat.

> Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB): auditories internes del sistema de gestió de la qualitat.

> Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco): assistència tècnica experta en gestió de documents i arxiu per a la digitalització certificada.

 

> Fundació Finestrelles: elaboració del mapa de processos de l’organització. 

> Smile Iberia: assessorament per al disseny d’un model de gestió documental en una universitat pública.

> Universitat de Girona (UdG): identificació i definició de metadades per a la gestió dels documents electrònics.

> The Mail Company: definició de les accions estratègiques de gestió documental per a la carteria digital.

> Universitat Oberta de Catalunya (UOC): disseny i implementació del sistema de gestió de documents per al sistema de garantia interna de qualitat.

> Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): auditoria interna del procés de gestió documental del sistema de gestió de la qualitat de l’àmbit de recerca.

> Agència Catalana de l’Aigua (ACA): estudis d’avaluació documental.

> Grupo Menarini España: auditoria sobre el control de documents i registres del sistema integrat de gestió i elaboració del procediment de gestió de la documentació.

> Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB): informe per a determinar les accions d’esporgament del dipòsit d’arxiu.

> Universitat Ramon Llull (URL): assessorament per a l’actualització del quadre de classificació, l’elaboració de l’esquema de metadades i la implantació d’una aplicació de gestió documental.

 

A més hem format part dels equips de treball de les següents empreses consultores: Amado Consultores, Inforarea, Carlota Bustelo, doc6 i IBM Global Services.

Com a formadors hem impartit cursos i seminaris especialitzats per a nombroses entitats: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC), Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GD), Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB), Cerqueda Internacional Serveis, Amado Consultores, alacaja, Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), Banc Central de Bolívia, etc.