PROJECTES

Clients i projectes destacats

Diverses empreses, entitats i administracions públiques confien en ebla Gestió Documental per desenvolupar els seus projectes de millora en l’àmbit de la gestió documental. La seva satisfacció és la prova del nostre compromís amb un enfocament global i independent, i de la transparència i professionalitat de les nostres actuacions.

> Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO): Definició de bones pràctiques de gestió de documents en l’Àrea de Coordinació Científica i criteris per a la implementació del programari de gestió documental (SharePoint).

> Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (Hospital N. S. de Meritxell): directrius per a la creació i gestió dels documents clínics de suport en un entorn electrònic (SharePoint).

> Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC): escenaris de desenvolupament i estructura del sistema de gestió de documents del servei de tramitació d’expedients de vehicles.

> Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR): model de gestió documental i pla de treball per a la implementació del sistema de gestió de documents.

> Kymos Pharma Services: auditoria sobre el control dels documents i els circuits documentals dels processos tècnics.

> Fundació URV–Centre de Formació Permanent: informe d’accions de millora del sistema de gestió de documents.

> Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA): model estratègic de la informació documentada i pla de desenvolupament.

> Picking Farma: auditoria sobre el control dels documents i els registres del sistema de gestió de la qualitat.

> Projectes i Gestió de Serveis Socials (Progess): revisió del procediment de control de documents i registres del sistema de gestió de la qualitat.

> Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB): auditories internes del sistema de gestió de la qualitat.

> Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco): assistència tècnica experta en gestió de documents i arxiu per a la digitalització certificada en una universitat pública.

 

> Fundació Finestrelles: elaboració del mapa de processos de l’organització. 

> Smile Iberia: assessorament per al disseny d’un model de gestió documental en una universitat pública.

> Universitat de Girona (UdG): identificació i definició de metadades per a la gestió dels documents electrònics.

> The Mail Company: definició de les accions estratègiques de gestió documental per a la carteria digital.

> Universitat Oberta de Catalunya (UOC): disseny i implementació del sistema de gestió de documents per al sistema de garantia interna de qualitat.

> Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): auditoria interna del procés de gestió documental del sistema de gestió de la qualitat de l’àmbit de recerca.

> Agència Catalana de l’Aigua (ACA): estudis d’avaluació documental.

> Grupo Menarini España: auditoria sobre el control de documents i registres del sistema integrat de gestió i elaboració del procediment de gestió de la documentació.

> Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB): informe per a determinar les accions d’esporgament del dipòsit d’arxiu.

> Universitat Ramon Llull (URL): assessorament per a l’actualització del quadre de classificació, l’elaboració de l’esquema de metadades i la implantació d’una aplicació de gestió documental.

 

A més hem format part dels equips de treball de diferents empreses consultores: Amado Consultores, Inforarea, Carlota Bustelo, doc6 i IBM Global Services.

Com a formadors hem impartit cursos i seminaris especialitzats per a nombroses entitats: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC), Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GD), Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB), Cerqueda Internacional Serveis, Amado Consultores, alacaja, Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), Banc Central de Bolívia, etc.