RECURSOS

Infografies

Compliance i gestió documental

Fer efectives les obligacions de compliment normatiu implica crear i controlar els documents que evidencien les activitats de l’organització.

Control dels documents en entorns col·laboratius de treball

Establir directrius per gestionar els documents que es creen i es comparteixen en un entorn col·laboratiu és fonamental per al seu bon funcionament.