PROFESSIONALS

Consultors

José Alberto Alonso

Desenvolupa la seva activitat com a consultor en gestió documental des de l’any 2004.

Llicenciat en Filosofia (UB) i en Documentació (UOC). Formació especialitzada en gestió de la qualitat i el model EFQM.

És professor col·laborador de la UOC en el grau d’Informació i Documentació i en el postgrau d’Implantació de projectes de gestió de documents electrònics. Com a formador imparteix habitualment cursos i seminaris sobre gestió de documents i gestió per processos en col·legis professionals, escoles de negocis i centres de formació empresarials.

És vocal del Comitè Tècnic de Normalització CTN 50/SC 1 “Gestió de documents i aplicacions” d’UNE i coordinador del Grup de treball de Gestió documental del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Ha publicat guies pràctiques, articles en revistes especialitzades i estudis de cas sobre gestió de documents y gestió de la qualitat.