PROFESSIONALS

Consultors

José Alberto Alonso

Desenvolupa la seva activitat com a consultor en gestió documental des de l’any 2004.

Llicenciat en Filosofia (UB) i en Documentació (UOC). Formació especialitzada en sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001).

És professor col·laborador de la UOC en el postgrau d’Implantació de projectes de gestió de documents electrònics, impartint assignatures relacionades amb el disseny de models i els estàndards de gestió documental. Com a formador imparteix habitualment cursos i seminaris sobre gestió documental, qualitat i processos en col·legis professionals, escoles de negocis i centres de formació empresarials.

És coordinador del Grup de treball de Gestió documental del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i vocal del Comitè Tècnic de Normalització CTN 50/SC 1 “Gestió i preservació dels documents i la informació digital” d’UNE (Associació Espanyola de Normalització).

Ha publicat diverses guies pràctiques, materials didàctics i articles en revistes especialitzades sobre gestió documental i gestió de la qualitat.