SERVEIS

Consultoria en gestió dels documents i la informació

 

Els nostres serveis de consultoria us proporcionaran una visió externa, basada en l’experiència i el coneixement d’experts en gestió documental, per abordar les dificultats que pugui tenir la vostra empresa a l’hora de crear i gestionar adequadament els documents i la informació produïts per les diferents àrees o processos de negoci.

Us orientarem amb un enfocament integral de la gestió documental que inclou la definició de l’estratègia, el desenvolupament de les tècniques i eines documentals i els criteris per seleccionar i implementar les aplicacions tecnològiques.

Amb els nostres serveis de consultoria i formació en gestió documental us podem acompanyar plantejant solucions personalitzades que s’adaptin a les vostres necessitats específiques:

 

1. Sistemes de gestió i processos

  • Implementació i millora de sistemes de gestió documental (ISO 15489, ISO 30301).
  • Elaboració i revisió de procediments de creació i control de la informació documentada (sistemes integrats de gestió, qualitat, medi ambient, seguretat i salut laboral…).
  • Implementació de sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001) en biblioteques, arxius i museus.

 

2. Estratègies de gestió de la informació

  • Models i plans corporatius de gestió documental.
  • Directrius per a la creació i gestió dels documents en entorns de treball col·laboratiu.
  • Avaluació dels riscos de “compliance” associats a l´ús dels documents.

 

3. Control dels documents

  • Integració de la creació i el control dels documents en els processos de negoci.
  • Disseny i desenvolupament dels processos de gestió documental: creació i captura dels documents, classificació, control de l’accés, emmagatzematge, migració i conversió,  disposició.
  • Elaboració de les eines de control documental: esquemes de metadades, quadres de classificació, calendaris de conservació.

 

4. Eines tecnològiques

  • Plans de digitalització de documents.
  • Definició dels requisits funcionals de les aplicacions de gestió documental (programari ECM o EDRM).
  • Elaboració de perfils de metadades per a aplicacions de negoci o repositoris de documents electrònics.

 

5. Formació presencial i via webinar

  • Estratègies i models de gestió documental.
  • Creació i control de la informació documentada.
  • Estàndards i normes tècniques de gestió documental i preservació digital (ISO 30301, ISO 15489, ISO 23081, MoReq2010, OAIS…).