SERVEIS

Consultoria i formació en gestió dels documents i de la qualitat

 

1. Sistemes de gestió i processos

  • Disseny, implementació i millora de sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001) en biblioteques, arxius i museus.
  • Disseny i desenvolupament de sistemes de gestió documental (ISO 30301, ISO 15489).
  • Revisió i millora dels requisits per a la creació i control dels documents dels processos de l’organització.
 

2. Estratègies de gestió de la informació

  • Elaboració de models de gestió documental.
  • Directrius de creació i control dels documents en projectes de transformació digital.
  • Avaluació de riscos en la gestió dels documents (“compliance”, protecció de dades personals…).
 

3. Control dels documents

  • Elaboració i revisió de procediments de creació i control de la informació documentada (sistemes integrats de gestió, ISO 9001, ISO 14001…).
  • Definició dels processos de gestió documental (creació, captura, classificació, control de l’accés, emmagatzematge, reutilització, migració, disposició).
  • Elaboració d’eines de control documental (esquemes de metadades, quadres de classificació, calendaris de conservació, taules d’accés).
 

4. Entorn tecnològic

  • Planificació de projectes de digitalització.
  • Definició de requisits funcionals per a les aplicacions de gestió documental (ECM, EDRM).
  • Definició de perfils de metadades per a aplicacions de negoci i aplicacions de gestió documental.
 

5. Formació presencial i via webinar

  • Gestió de la qualitat, processos i control de documents.
  • Processos i eines de control documental.
  • Models, estàndards i normes tècniques de gestió de documents (ISO 30300, ISO 15489, ISO 23081, MoReq2010…).