SERVEIS

Consultoria en gestió dels documents i la informació

 

1. Sistemes de gestió i processos

  • Implementació i millora de sistemes de gestió documental (ISO 15489, ISO 30301).
  • Elaboració i revisió dels procediments de creació i control de la informació documentada (sistemes integrats de gestió, qualitat, medi ambient, seguretat i salut laboral…).
  • Implementació de sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001) en biblioteques, arxius i museus.

 

2. Estratègies de gestió de la informació

  • Elaboració i desenvolupament de models i plans corporatius de gestió documental.
  • Directrius per a la creació i gestió dels documents en entorns de treball col·laboratiu.
  • Avaluació dels riscos de “compliance” associats a la gestió dels documents.

 

3. Control dels documents

  • Estudi dels requisits per a la creació i control dels documents en projectes de desenvolupament o digitalització dels processos de negoci.
  • Definició dels processos de gestió documental: creació i captura dels documents, classificació, control de l’accés, emmagatzematge, migració i conversió,  disposició.
  • Elaboració de les eines de control documental: esquemes de metadades, quadres de classificació, calendaris de conservació.

 

4. Eines tecnològiques

  • Elaboració de plans de digitalització de documents.
  • Definició dels requisits funcionals de les aplicacions de gestió documental (programari ECM o EDRM).
  • Elaboració de perfils de metadades per a aplicacions de negoci o repositoris de documents electrònics.

 

5. Formació presencial i via webinar

  • Estratègies i models de gestió documental.
  • Creació i control de la informació documentada.
  • Estàndards i normes tècniques de gestió documental i preservació digital (ISO 30301, ISO 15489, ISO 23081, MoReq2010, OAIS…).